Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - blomma Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - till startsidan Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - till bloggen, మas i nytt fer Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - coaching Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - föreläsningar och inspiration Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - yoga Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - personlig träning Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - terapi Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - events Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - kontakt Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - länkar Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - in English Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
 

Coaching

Vems liv lever du och hur bra vill du ha det?

Du är värd det bästa! Det är sant. Det här stycket skulle kunna innehålla samma mening tiofalt; du är värd det bästa! Kanske märker du att du har massor med invändningar mot det. Jahaja, så kan det vara….

Att leva är inte alltid så lätt. Ofta har vi tappat kontakten med den klarhet vi behöver för att fatta beslut som är grundade i oss och bra för oss på längre sikt. Det är lätt att gegga in sig i det vi tror är omgivningens förväntningar och göra avkall på det vi innerst inne vill.

Att utveckla självkänsla bygger på att vi har ett själv. Vi slipper vara en vindflöjel som far utan riktning eller vi är åtminstone tillräckligt i kontakt med oss själva för att känna hur omgivningen påverkar oss.

Coaching för mig handlar egentligen om att spegla det jag ser i dig, lyfta det som vill fram och inte ge näring åt det som känns osunt. Det är inte särskilt avancerat. Det handlar om att skala bort onödigt strunt, frigöra kraft till förändring, att testa nytt och att göra annorlunda. Förändring kan inte tänkas fram – den måste göras.

Mer specifikt jobbar vi tillsammans med att sätta mål och ta fram en plan för förändring.
Ofta jobbar vi med specifika frågor inom affärslivet som att stärka dig i ditt ledarskap, rusta dig inför en viktig presentation, övar på att hantera jobbiga samtal eller dra upp mer långsiktiga strategier för din verksamhet. Hur bra vill du ha det? 

 

Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten

Det vi fruktar mest, är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi har omätliga krafter. Det är vårt ljus, inte vårt mörker – som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss, skulle Jag vara lysande, fantastisk, begåvad eller förbluffande? Egentligen, hur kan vi undgå att vara det?

Du är ett barn av Gud. Världen är inte hjälpt av din småbarnslek. Det ligger inget stort i att krympa, så att andra människor i din närhet ska slippa känna sig osäkra.

Vi föddes att förverkliga Guds härlighet inom oss. Den finns inte i bara några av oss, den finns i alla. Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.

När vi gjort oss fria från våra egen rädsla, gör vår närvaro automatiskt andra fria.
Marianne Williamsson


 
  2018 © All rights reserved