Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - blomma Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - till startsidan Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - till bloggen, మas i nytt fer Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - coaching Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - föreläsningar och inspiration Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - yoga Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - personlig träning Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - terapi Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - events Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - kontakt Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - länkar Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - in English Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
 

Utveckling - för företag

Om du inte vet vem du är, hur ska du då veta vart du ska?

Nalle Puh

Denna tillsynes oskyldiga fråga rymmer mycket. Företag är som människor – de kan funka ett tag utan att själen och hjärtat är med men sedan går det sämre. Påfallande många företag har antingen förvirrat sig i inre göromål och politik eller helt förlorat sig i kundens önskningar. För att vara ett bärkraftigt, lönsamt företag kvävs en balans mellan dessa. Att ta reda på varför vi finns, vart vi ska och vad vi står för gör det möjligt att förankra beslut och strategier i något mer bestående – i företagets själ. Mission, vision och värderingar blir ryggraden i ett företag och balansen mellan inre och yttre angelägenheter brukar falla sig naturlig. Det får genklang hos medarbetare, hos kunder och syns i bokslutet.

Dessa ofta ganska långa, tålamodskrävande men också lönsamma processerna behöver stöd och höjd. Min roll är att stötta dig att driva dessa processer i ditt företag.

Mindfulness för företag

Där är där där man inte är, och här är här där man är…

   Ur ”Fem myror är fler än fyra elefanter”

Ännu ett buzz-word?!
Mindfulness?! Essensen i att vara ”mindful” är helt enkelt att vara här där du är just nu. Varken mer eller mindre. Det är både enkelt och svårt på samma gång vårt. Sinnet är gäckande och splittras ständigt men det går med enkla övningar och träning att åter finna det tillstånd där vi bara är. Ett tillstånd av klarhet, lugn och vakenhet. Som ledare eller företag kan du välja hur mycket och vad du vill jobba med.

Mindfulness kan också drivas som en förändringsprocess som gör dig, din grupp eller ditt företag mer medveten om vad och hur tiden används. Mindfulness bygger på buddhistisk och yogisk tradition - modern beteendemedicin och kognitiv psykoterapi. Mindfulness visar god effekt på immunförsvar, lindrar smärta, återkommande nedstämdhet, oro, sömnsvårigheter och andra stressrelaterade besvär. Många upplever ökad stresstålighet, ökad självkänsla, lättare att koppla av och en större livsglädje. Detta är beståndsdelar av processen.
 • Kroppen – din bas – om kroppens grundläggande funktioner och om stress
 • Tester om ditt fysiska och mentala tillstånd
 • Att vara här – enkla fysiska övningar och andningsövningar för att komma hem i kroppen
 • Det flyktiga sinnet, hur fungerar det?
 • Avslappningsövningar
 • Försvar och hinder för mindfulness
 • Skifte av uppmärksamhet
 • Mindfulness på jobbet
 • Strategier i vardagen

Vi jobbar med exempel, övningar och uppgifter att lösa mellan de tillfällen vi ses. Detta kan fördjupas genom enskilda samtal och vägledning. 


Mer om utveckling för ledare
Om Buddha hade slips...

“Be a Buddha in the market place”.  Orden kommer från den indiske mystikern Osho vars vision var att skapa en ny slags människa – en som inte var “of the world but in the world”. Min vision inom affärslivet är att skapa förutsättningar för fler medvetna ledare, medarbetare, organisationer och företag. Fler Buddhor helt enkelt. Att växa i medvetenhet för inget annat än gott med sig. Våra beslut blir bättre och renare, vi vågar stå upp för dem. Våra handlingar blir godare utan att vi ens försöker. Lite i taget transformeras vi till det bättre…och vi förmår att leva mer här och nu.
  Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten : Personlig utveckling för företag
En Buddha behöver inte vara invirad i färgglada skynken, raka håret, sitta stramt eller häcka i en grotta en halv livstid. En Buddha kan bära dräkt, sneakers, stormhatt, tuppkam eller turban. Det spelar ingen roll, vi har alla en egen Buddha inom oss. Det är vår yttersta natur och med enkla tekniker kan vi locka fram vår egen Buddha.
                                                     
Tyvärr behöver många en rejäl käftsmäll av livet för att hitta kontakten med sin Buddha. Utbrändhet, ett familjeliv som blir trasigt, en kropp som går sönder är vägen för alldeles för många…. Stress kan fräta sönder mycket i oss men med avslappning och meditation kan vi snabbt återhämta oss. Då behöver det inte gå så långt innan Buddhan inom oss börjar vakna. Vägen till Buddhan är genom meditation och medvetenhet – det behövs inte alltid en käftsmäll.

Närvaro är vackert. Närvaro är effektivt. Meditation och avslappning är enkelt och något som alltid finns med i mitt arbete. Oavkortat leder det till närvaro.  Det finns många föreställningar om att meditation är något mystiskt som utförs genom att sitta i knepiga positioner, brumma mantran och andas rökelse. Men det finns ett oändligt antal tekniker som är lekfulla, bejakande och inte kräver disciplin; alla är de dörrar förbi ett stökigt sinne och till en kropp och ett inre som för oss närmare vår Buddha. Utmaningen ligger ofta i att skapa tiden och platsen, att desarmera ursäkterna och bestämma sig. Med guidade meditationer och övningar kan du bli mer av det du är – en Buddha – med eller utan slips.

Föreläsningar och aktiviteter riktade till företag sätts ihop efter behov och kan handla om:

 • Arbetsglädje och lönsamhet
 • Motivation och hälsobeteende
 • Stress och hur den kan hanteras
 • Mental träning och hjärnans förunderliga mysterium
 • Gruppdynamik och vad händer vid förändringsarbete?
 • Träning – personligt anpassad eller i grupp
 • Yoga – i grupp eller enskilt och kan också omfatta större frågor om levnadskonst och livsstil
 • Andningstekniker – för att skapa energi när det behövs och hitta lugn när det behövs
 • Meditation och mindfulness
 • Öppna sessioner – samtal, stöd o coachning stora och små frågor


Mer om utveckling för ledare | Mer om utveckling för företag
 
Utveckling
Utveckling för par
Utveckling för människor
Utveckling för ledare och företag


Mer om utveckling för ledare
Mer om utveckling för företag

 
 
 
  2018 © All rights reserved