Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - blomma Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - till startsidan Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - till bloggen, మas i nytt fer Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - coaching Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - föreläsningar och inspiration Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - yoga Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - personlig träning Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - terapi Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - events Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - kontakt Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - länkar Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - in English Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
 

Utveckling - för människor

Familjekonstellationer

Familjekonstellation är svårt att beskriva och måste upplevas. Metoden har utvecklats av Bert Hellinger och kan ge oss en djupare förståelse för vårt ursprung och hur det påverkar oss i våra relationer till andra. Att delta vid en familjekonstellation berör och leder oss närmare acceptans och förundran inför livets storhet. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att delta men kom med ett öppet sinne.

Savgito Libermeister är världsledande inom tekniken och särkilt uppskattad för sin skärpa och skicklighet att låta människor få möta sitt ursprung. Efter dessa möten följer oftast en djup förundran och ödmjukhet inför livet och att vi är så mycket större än våra små egon. Ett par gånger om året kommer Svagito till Sverige. Däremellan kan jag göra mindre kontstellationer. Grupper sätts samman efter behov.

Svagito kommer till Stockholm nästa gång den 19-21 september 2014.
Läs mer på www.family-constellation.net
 
Utveckling
Utveckling för par
Utveckling för människor
Utveckling för ledare och företag”Genom detta arbete upptäcker vi att vi inte bara är isolerade individer som kommit från ingenstans. Vi upptäcker att vi är en integrerad del av det familjesystem som vill tillhör – oavsett om vi tycker om det eller inte…. Det hjälper oss att öppna våra hjärtan för dem som fanns där innan oss och som har influerat våra liv, utan vår kännedom. Detta hjälper oss i sin tur att bli rotade i den livskraft som har förts vidare till oss över generationer”
Ur ”Roots of Love”,
Svagito Liebermeister 
 
 
  2018 © All rights reserved