Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - blomma Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - till startsidan Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - till bloggen, మas i nytt fer Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - coaching Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - föreläsningar och inspiration Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - yoga Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - personlig träning Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - terapi Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - events Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - kontakt Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - länkar Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten - in English Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten
 

Terapi

Terapi är ordet som får så många att rygga… Är det fel på mig? Är jag konstig? Det ska väl inte behövas… Det är nog till för andra…Coaching, Inspiration & Föreläsningar, Yoga, Meditation, Personlig utveckling, Terapi, Event / Shraddho - Lena Järpsten Alla kan behöva en trygg plats att uttrycka sig och sina känslor på. Det är oerhört förlösande att gråta, skratta, skrika eller bara vara utan krav på att hålla skenet uppe. Det finns oändliga former av terapi. Många av dem är det jag kallar för ”bla bla blaterapi” och som ofta handlar om att prata OM och förstå sig själv. Förståelse för all del, men ofta ligger de problem vi upplever på ett annat plan och att prata OM en känsla kan ofta stärka vårt intellektuella försvar och göra saker värre. I kölvattnet av förståelse kommer ofta skuld och skam för att vi sedan inte förändrar det vi ”vet så väl”. Kärleksfull närvaro istället för en självhjälpsbok och insikt är en annan väg. Ordet terapi härstammar från grekiskan och betyder omsorg.

Är du ute efter en quick-fix passar jag inte dig. Jag kallar det för ”sugar on shit”. Jag jobbar inte med ytliga, tillfälliga feel-good prylar. Det är OK att vara rädd och osäker men du behöver en äkta längtan efter att växa. Verklig läkning sker när vi i en trygg miljö kan möta de känslor och upplevelser som är svåra. Många gånger vet vi inte heller varför livet kännas tungt eller motigt utan någon synbar anledning. Vi bär alla på små upplevelser som lagras in i nervsystemet, i muskler och vävnader. Dessa når sällan till medvetenhetens yta och vi kan därför känna oro utan att kunna kanalisera den.

Jag jobbar med kroppen. Gestalt, andningsövningar, meditation, hypnos, samtal och speglingar är några av de verktyg vi använder. Jag kan guida dig att möta dig själv på ett djupare plan och försonas med det som hindrar dig och tar din energi. Du får uppleva och öva snarare än att prata om…. Jag jobbar med grupper, par och individer. Tillsammans bestämmer vi vilken riktning vi ska ta och hur ofta.

Mitt angreppssätt är att kombinera meditation och terapi – ibland kallad andlig terapi. Det som är talande för detta är acceptans som en grund för arbetet. Acceptans betyder att allt i våra skrymslen och vrår har en speciell plats där och att när vi accepterar våra skuggsidor, så börjar ljuset skingra dem och de blir mindre hotfulla. Utgångspunkten är nuet – där du faktiskt lever. 

  
 
  2019 © All rights reserved